user avatar

Jurriaan Schrofer

20 July, 2022

Er zijn veel zaken waarmee u rekening moet houden bij ziekteverzuim. Hoe kunt u ziekteverzuim onder uw personeel voorkomen? Wat zijn de regels en wetten voor ziekteverzuim? In deze blogbijdrage bespreken we enkele van de belangrijkste dingen die u moet weten over ziekteverzuim.

Redenen voor verzuim

Er zijn veel mogelijke oorzaken van ziekteverzuim onder uw personeel. Een veel voorkomende oorzaak is acute ziekte, die kan variëren van griep tot ernstiger gezondheidsproblemen. Daarnaast kunnen persoonlijke kwesties zoals problemen met de kinderopvang of vervoersproblemen ook leiden tot ziekteverzuim. Bovendien zullen werknemers minder geneigd zijn naar het werk te komen als ze het gevoel hebben dat hun baan onbevredigend is of als ze te maken hebben met stress buiten het werk om. Tot slot kan afwezigheid ook het gevolg zijn van weersomstandigheden of onverwachte gebeurtenissen. Door inzicht te krijgen in de verschillende redenen waarom uw werknemers niet komen werken, kunt u stappen ondernemen om de opname van verzuim te minimaliseren en uw bedrijf soepel te laten draaien.

In de snelle wereld van vandaag komt burn-out steeds vaker voor bij werknemers. Of je nu een software-ingenieur bent die lange uren maakt om een deadline te halen of een winkelbediende die moeite heeft om aan de eisen van het vakantieseizoen te voldoen, burn-out kan een zware tol eisen van je gezondheid en welzijn. Symptomen van burn-out zijn vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en verminderde werkprestaties. Als er niets aan gedaan wordt, kan burnout leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals depressie, angsten en hart- en vaatziekten.

Er zijn een aantal factoren die tot burnout kunnen bijdragen. Een daarvan is onrealistische verwachtingen van je werk. Als er voortdurend meer van je wordt gevraagd dan menselijkerwijs mogelijk is, is het slechts een kwestie van tijd voordat je de gevolgen van een burnout begint te voelen. Een andere veel voorkomende oorzaak van burn-out is een gebrek aan controle over je werk. Als je het gevoel hebt dat je niets te zeggen hebt over hoe je werk wordt gedaan of welke taken je krijgt toegewezen, kan dat erg frustrerend zijn en tot een burn-out leiden. Ten slotte kan burn-out ook worden veroorzaakt door een gebrek aan sociale steun op het werk. Als je het gevoel hebt dat je niemand hebt bij wie je terecht kunt als het moeilijk wordt, kan dat erg isolerend werken en het moeilijk maken.

De regels voor ziekte in de horeca

Werken in de horeca betekent vaak dat je klanten te woord moet staan, zelfs als je niet lekker bent. Maar wat zijn de ziekteregels in de horeca? Hoewel er geen eenduidig antwoord op deze vraag is, omdat het ziektebeleid van bedrijf tot bedrijf kan verschillen, zijn er wel enkele algemene richtlijnen die veel bedrijven volgen. Veel bedrijven eisen bijvoorbeeld dat werknemers een doktersverklaring hebben als ze langer dan een paar dagen ziek zijn. Andere bedrijven kunnen eisen dat werknemers een gezichtsmasker dragen of andere voorzorgsmaatregelen nemen als ze zichtbaar ziek zijn. En natuurlijk eisen de meeste bedrijven dat werknemers thuisblijven als ze zich te ziek voelen om te werken. Als u niet zeker bent van het ziektebeleid op uw werkplek, vraag het dan aan uw HR-vertegenwoordiger.

Iedereen die ooit in de horeca heeft gewerkt, weet dat het een beetje een mijnenveld kan zijn als het op ziektedagen aankomt. Je wilt je team niet teleurstellen door je ziek te melden, maar tegelijkertijd wil je ook voor je gezondheid zorgen. Het is een lastige evenwichtsoefening, die nog moeilijker wordt gemaakt door het feit dat de meeste horeca-werkgevers geen enorm genereus ziektedagenbeleid hebben. Op grond van de CAO overeenkomst hebben werknemers recht op meerdere dagen ziekteverlof per jaar, dit betekent dat werknemers de tijd kunnen nemen die ze nodig hebben om te herstellen zonder zich zorgen te hoeven maken over loonverlies, en het zou moeten helpen om de verspreiding van ziekten op het werk te beperken.

Kosten van ziekteverzuim

De kosten die werkgevers moeten maken om betaalde ziektedagen aan te bieden, kunnen de kosten omvatten van absenteïsme, het inhuren van tijdelijke werknemers om afwezige werknemers te vervangen, en de kosten in verband met de opleiding van nieuwe werknemers. De kosten van absenteïsme omvatten de kosten van productiviteitsverlies als een werknemer niet werkt, en de kosten van overwerk dat nodig is om de dienst van de afwezige werknemer over te nemen. Als een werkgever een tijdelijke werknemer in dienst moet nemen om een afwezige werknemer te vervangen, kan de werkgever kosten maken voor het adverteren van de openstaande vacature, het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten en het opleiden van de nieuwe werknemer. Bovendien kan een hoog ziekteverzuim een negatief effect hebben op het moreel en leiden tot een groter personeelsverloop, wat ook duur kan zijn voor werkgevers.

Ervan uitgaande dat u de kosten van de ziekte van een werknemer wilt berekenen, zijn er een paar verschillende manieren om dit te doen. De meest gebruikelijke methode is het berekenen van de directe en indirecte kosten in verband met de ziekte van de werknemer. Onder directe kosten vallen zaken als de kosten van medische behandeling en productiviteitsverlies. Indirecte kosten zijn moeilijker te kwantificeren, maar kunnen bijvoorbeeld de kosten van het opleiden van een vervangende werknemer of de impact op het moreel omvatten. Zodra u de directe en indirecte kosten hebt berekend, kunt u een vermenigvuldigingsfactor gebruiken om de totale kosten van de ziekte van een werknemer te schatten. De multiplicator zal afhangen van factoren zoals de duur van de ziekte en de ernst van de symptomen. Als algemene vuistregel zijn de meeste deskundigen het er echter over eens dat elke dag dat een werknemer ziek is, de werkgever ongeveer 200 euro kost. Als een werknemer twee dagen afwezig is, kost zijn ziekte de werkgever dus ongeveer 400 euro.

Ziekteverzuim aanpakken

Er zijn een aantal dingen die kunnen worden gedaan om absenteïsme op het werk tegen te gaan. Ten eerste is het belangrijk om de redenen voor de afwezigheid van werknemers te achterhalen. Als er specifieke problemen zijn waardoor werknemers thuisblijven, kan het verzuim worden teruggedrongen door deze problemen aan te pakken. Bovendien kunnen managers samen met werknemers flexibele roosters opstellen die tegemoetkomen aan persoonlijke verplichtingen. Tot slot kan het aanbieden van incentives voor goede aanwezigheid ook helpen om werknemers aan te moedigen regelmatiger te komen werken. Door deze stappen te ondernemen, kunnen werkgevers de tijd die verloren gaat aan ziekteverzuim helpen verminderen.

Een positieve werksfeer kan het ziekteverzuim op een aantal manieren helpen bestrijden. Ten eerste, wanneer werknemers zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen, zullen ze eerder op het werk verschijnen. Ten tweede kan een positieve werksfeer stressniveaus helpen verminderen, wat kan leiden tot minder ziektedagen. Ten slotte kan een positieve werksfeer ervoor zorgen dat werknemers zich meer betrokken voelen bij en meer investeren in hun werk, waardoor ze zich minder snel ziek melden of ongeplande vrije dagen opnemen. Kortom, een positieve werksfeer is essentieel om werknemers gezond en aanwezig te houden.

Op elke werkplek is het belangrijk om proactief te zijn bij het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen onder het personeel. Er zijn een aantal dingen die werkgevers kunnen doen om een gezonde en ondersteunende omgeving te creëren. Ten eerste, zorg ervoor dat er een duidelijke en vertrouwelijke procedure is voor werknemers om hulp te zoeken als ze het moeilijk hebben. Ten tweede, zorg voor regelmatige training over bewustwording van geestelijke gezondheid en hoe de eerste tekenen van problemen te herkennen. Creëer ten slotte een open en inclusieve cultuur waarin werknemers zich op hun gemak voelen om over hun geestelijke gezondheid te praten. Door deze stappen te nemen, kunnen werkgevers geestelijke gezondheidsproblemen helpen voorkomen voordat ze beginnen.

Het belang van een ziekteregistratie die op orde is

Zoals elke bedrijfseigenaar weet, kan afwezigheid van personeel een grote impact hebben op de productiviteit. Het betekent niet alleen dat er minder mensen zijn om het werk te doen, maar het kan ook leiden tot verstoringen van de workflow en een toename van het aantal fouten. Daarom is het zo belangrijk om de ziekte van uw personeel goed bij te houden. Door ziektedagen te registreren, kunt u snel patronen herkennen en potentiële problemen signaleren. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om strategieën te ontwikkelen om ziekteverzuim te voorkomen, zoals betere hygiënepraktijken of flexibele werkregelingen. Bovendien kan een goede registratie u helpen uw budget beter te beheren, omdat u een beter inzicht hebt in de kosten van afwezigheid. Als u de tijd neemt om ziektedagen te registreren, kunt u uiteindelijk op de lange termijn veel tijd en geld besparen.

Er zijn een paar redenen waarom het belangrijk is om ziektedagen te registreren. Ten eerste kunt u zo bijhouden hoe vaak uw werknemers ziek zijn. Deze informatie kan op verschillende manieren nuttig zijn - als u bijvoorbeeld merkt dat iemand veel ziektedagen opneemt, wilt u misschien met hem nagaan of er een probleem is. Ten tweede kan het registreren van ziektedagen u helpen om ziektepatronen op uw werkplek te identificeren. Als u merkt dat een bepaald soort ziekte de ronde doet, kunt u stappen ondernemen om de verspreiding ervan te voorkomen (bijvoorbeeld door de hygiëne te verbeteren of extra pauzes in te lassen voor mensen die er gevoelig voor zijn). Ten slotte kan het bijhouden van ziektedagen u juridisch beschermen in het geval dat een werknemer probeert te beweren dat hij of zij ten onrechte is ontslagen wegens ziekte. Zoals u ziet, zijn er dus genoeg goede redenen om ziektedagen te registreren - dus zorg ervoor dat u het doet!

Voordelen van een online ziekteregistratie

Er zijn een aantal redenen waarom een onlineregister voor ziekten beter werkt dan Excel. Ten eerste zijn onlineregisters gebruikersvriendelijker en gemakkelijker te gebruiken. Dit is belangrijk omdat het betekent dat meer mensen in staat zullen zijn om gegevens in te voeren, waardoor het register nauwkeuriger zal zijn. Ten tweede kunnen onlineregisters van overal ter wereld worden geraadpleegd, wat betekent dat zij door een groter aantal mensen kunnen worden gebruikt. Ten derde zijn onlineregisters veiliger dan Excel-sheets, wat betekent dat er minder kans is dat gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Ten slotte kunnen gegevens in onlineregisters gemakkelijker worden geanalyseerd, waardoor het eenvoudiger wordt trends en patronen vast te stellen. Over het geheel genomen is het duidelijk dat onlineregisters voor ziekten een aantal voordelen bieden ten opzichte van Excel-sheets.

Eitje

Alles voor je team in één oplossing

De beste en makkelijkste manier om teamleden aan te sturen. Roosters, communicatie, urenregistratie en meer.