Hoe kan je tijd en geld besparen met een inkloksysteem? 
Lees meer >

Privacy Policy

Deze privacy policy is geldig vanaf 25 mei, 2018.

In beginsel willen wij graag zeggen dat het niet heel erg bij eitje past om dingen ingewikkeld te maken. Echter begrijpen wij ook dat er verantwoord met data moet worden omgegaan om de veiligheid en transparantie hiervan te waarborgen. In deze Privacy Policy zullen wij dan ook uiteenzetten hoe wij hiermee omgaan. Mocht jij dit allemaal wel geloven rest ons te melden dat wij altijd onze uiterste best zullen doen om jouw data zo goed mogelijk te beschermen en deze informatie nooit aan derden partijen te zullen verkopen of te delen met derden voor ander gebruik dan ter bevordering van onze oplossing.

Wat wordt er in deze Privacy Policy behandeld
  • Wat voor informatie wij verzamelen
  • Hoe wij deze informatie gebruiken
  • Hoe wij informatie delen
  • Hoe wij de informatie opslaan en veiligstellen

Met deze privacy policy maken wij inzichtelijk hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen bij het gebruik van ons product en eventueel gelieerde producten in de toekomst. Hierin verklaren wij onze keuzes met betrekking tot het verwerken van jouw informatie. Hierin ben jij vrij om te kiezen of jij hiermee akkoord gaat en te bepalen welke informatie jij met ons deelt. Dit houdt direct in dat met het gebruik van onze services jij akkoord gaat met deze voorwaarden. Als jij het niet eens bent met onze voorwaarden, raden wij ten sterkste af om gebruik te maken van onze services gezien wij dan niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor eventuele gevolgen.Wat voor informatie wij verzamelen.Wij verzamelen informatie over jou wanneer jij dit met onze service deelt, of die via anders bronnen bij ons binnenkomen, als volgt verder beschreven:
Profiel informatie: Bij het aanmaken van een account voor een gebruiker verzamelen wij de informatie van de gebruikers die hierin worden opgegeven. Als voorbeeld: jij vult contactgegevens in op jouw profiel en stelt hierbij een profielfoto in dan zullen wij deze instellingen opslaan om te weergeven in onze service. Hieronder vallen alle velden die zichtbaar zijn in het profiel.
Content die jij aanmaakt via onze service: Onze services omvat zowel het eitje web en mobiele product als onze website. Alle aangemaakte content via deze kanalen zullen wij opslaan om te weergeven in onze service.
Data die jij opgeeft via onze website: Wij verzamelen de data die is opgegeven via de formulieren op onze website voor het vergaren van feedback, support en sales. Het gebruik van onze services: Voor optimalisatie van onze services houden wij bij welke acties er worden uitgevoerd. Deze informatie houdt bij op welke pagina's jij bent geweest en hoe jij met onze features werkt.
Device informatie: Wij verzamelen informatie met welke devices jij gebruik maakt van onze services. Hiermee verzamelen wij ook informatie over jouw: OS, browsers, IP adres, device informatie en crash logs. Deze data gebruiken wij alleen om eventuele bugs in onze software zo snel mogelijk op te kunnen lossen.
Cookies: Voor onze webservice gebruiken wij cookies voor het onthouden van je inloggegevens. Hierdoor is het inloggen in ieder geval een eitje.Hoe wij deze informatie gebruiken.Hoe wij deze informatie gebruiken verschilt met het platform waarop jij gebruik maakt van onze service. Hieronder staan de manieren waarop wij gebruik maken van de tot ons beschikbaar gestelde data:
Om onze services te ervaren: Voor het gebruik van eitje, het verlenen van support en het ontwikkelen van onze service moeten wij nu eenmaal data opslaan. Hierdoor kunnen wij jou de ervaring geven die je van onze service verwacht.
Om te communiceren over onze services: Wij gebruiken de door jou verschafte informatie om te communiceren met onze gebruikers. Hieronder vallen updates via de mail voor nieuwe features, storingen en automatische updates gegenereerd vanuit het gebruik van onze functionaliteiten.
Ter bescherming van onze legitieme belangen en rechten: Wij voelen onze genoodzaakt om onze rechten, belangen en de belangen van andere te beschermen. Wij gebruiken informatie over jou in geval van rechtelijke claims, toestemming, regelgeving en verificatie in geval van acquisitie, samengaan of verkoop van een bedrijf.
Met specifieke toestemming: Wij gebruiken informatie wanneer jij ons specifieke informatie hebt verschaft die hierboven niet staat behandeld. Denk hierbij aan testimonials of gepubliceerde klant verhalen om onze services te promoten.Hoe wij informatie opslaan en veiligstellen.Voor het opslaan van de informatie gebruiken wij verschillende manieren. Hieronder leggen wij uit hoe wij de data opslaan en behandelen.
Waar bewaren wij onze data: Wij gebruiken data centra in Europa om alle data die wij verzamelen te hosten, deze partijen vallen hiermee onder de Europese regelgeving.
Hoe is onze data beveiligd: Voor het beveiligen van onze data stellen wij alles in het werk om te voldoen aan de laatste beveiligingsstandaarden, echter kunnen wij geen garanties afgeven wegens de natuur van het internet. Hiermee doen wij afstand van eventuele gevolgen die optreden met het beheren en/of overdragen van de data. Voor verdere informatie m.b.t. dit vraagstuk kun je altijd contact met ons op opnemen.
Wie is eigenaar van de data: Jij blijft zelf eigenaar en verantwoordelijke van de data en kan daar vrijelijk over beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor eitje ook meteen uit.
Back-ups van data: In beginsel zijn wij niet aansprakelijk voor enig dataverlies. De kans op dataverlies is nooit volledig uit te sluiten, maar nemen wij redelijke maatregelen om dataverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Wij maken dagelijks een backup van alle databases en alle bestanden.ContactJe informatie wordt behandeld door eitje. Als je vragen of zorgen hebt met betrekking tot de omgang van de data, kun je altijd contact met ons opnemen.