user avatar

Jurriaan Schrofer

10 May, 2022

Er zijn grote personeelstekorten in de horeca. De nasleep van de coronacrisis heeft effect op het personeel dat werkzaam is in de horeca. Na twee jaar afwisselend open en dicht te zijn geweest, blijkt dat veel personeel in de horeca vertrokken is naar een andere sector. Of het personeel terugkomt, is nog maar de vraag. De horeca in Nederland is namelijk niet de enige sector die kampt met grote tekorten aan werknemers.
Het is tijd om alternatieven van dichtbij te bekijken. In deze blog vertellen we alles over minderjarigen die willen werken in de horeca. Vragen als: ‘Hoelang mogen ze werken?’ en ‘Welk werk mogen ze doen?’ worden uitvoerig beantwoord, zodat jij weet hoe, wanneer en waar je minderjarig personeel mag inzetten in jouw horecazaak. Benieuwd geworden? Lees dan snel verder!

Minderjarig personeel in de horeca

Het goede nieuws is dat minderjarigen in ieder geval mogen werken volgens de wet. Het gaat uiteraard wel gepaard met strenge regelgeving. De regels, mits ze nageleefd worden, garanderen goede omstandigheden voor de 15-jarige. Daarmee bieden ze indirect dus ook duurzaam en lange-termijn personeel aan de werkgever. We beginnen met de belangrijkste vraag: hoe veel mogen ze eigenlijk werken?

Hoeveel uur mag iemand van 15 jaar werken?

Dat verschilt per situatie. De Rijksoverheid heeft het maximaal aantal uur dat gewerkt mag worden, bepaald per situatie. Zaken als leerplicht en vakanties wegen mee in het maximaal aantal uur dat gewerkt mag worden. In de situaties hieronder gaan we er vanuit dat de vijftienjarige leerplichtig is.
Werken tijdens schooldagen en schoolweken
Iemand van vijftien jaar mag op een schooldag maximaal twee uur werken. Per schoolweek geldt een maximum van 12 uur arbeid.
Vakantiewerk
In vakantieweken mag je als vijftienjarige meer werken. Tijdens vakantiedagen of niet-schooldagen mag de minderjarige 8 uur per dag werken. In een vakantieweek mag er 40 uur gewerkt worden, maar let op: iemand van 15 jaar mag maximaal vier aaneengesloten dagen werken. Maandag tot en met vrijdag zit er dus niet in, maar hooguit maandag tot en met donderdag.
Er zijn ook regels voor de hoeveelheid weken die gewerkt mogen worden. Een vijftienjarige mag maximaal zes vakantieweken per jaar werken. Ook mag de minderjarige maximaal vier aaneengesloten weken werken.
Regels voor niet-leerplichtigen
Voor minderjarigen zonder leerplicht zijn de regels soepeler. Logisch natuurlijk, want ze hebben meer tijd voor een baantje. Terwijl anderen op school moeten zitten, hebben de niet-leerplichtigen tijd voor andere dingen, zoals een bijbaan. Voor niet-leerplichtigen gelden de volgende maxima: acht uur per dag en veertig uur per week. Ongeacht of het school- of vakantietijd is.
Hoe zit het met een gedeeltelijke vrijstelling van de leerplicht?
Een andere categorie van vijftienjarigen: degenen met een gedeeltelijke vrijstelling. In principe gelden voor hen dezelfde restricties als voor niet-leerplichtigen, maar de tijd die op school wordt doorgebracht, geldt ook als werktijd. Dus als iemand bijvoorbeeld nog 8 uur per week naar school moet, dan mag diegene nog 32 uur werken in die week.
Overige regels waar je rekening mee moet houden
Als werkgever heb je, naast het gelimiteerde aantal uur, ook te maken met andere regels. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje!
Iemand van 15 jaar:
  • mag in het weekend werken, maar niet op beide dagen. Voor het verrichten van arbeid op de zondagen is toestemming van de ouders of verzorgers nodig.
  • mag tussen 7:00 en 19:00 werken. Voor de vakantieperiode is er een uitzondering; dan mag er tot 21:00 gewerkt worden.

Wat voor werk mag een 15-jarige doen?

Naast het aantal uren wat gewerkt mag worden, zijn er ook restricties met betrekking tot het soort werk dat iemand van 15 jaar mag doen. Over het algemeen geldt: hoe ouder de minderjarige, hoe zwaarder werk er gedaan mag worden.
Werkzaamheden van een 15-jarige
Iemand van vijftien mag lichte werkzaamheden doen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van het terras, bedienen of helpen bij het afwassen.
Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet brengt een ingrijpende regel met zich mee: 15-jarigen (iedereen jonger dan 16 jaar) mogen niet werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken. Werken achter de bar zit er dus niet in. Er mag wel gewerkt worden in ‘alcoholvrije’ ruimtes. Stages zijn overigens een uitzondering op deze regel.

In een notendop: het inzetten van vijftienjarigen in een restaurant of café

In deze blog staat veel informatie over het inzetten van minderjarigen in de horeca. Hieronder hebben we de hoofdlijnen van het artikel opgesomd.
De key takeaways van dit artikel:
  • Leerplichtige 15-jarigen mogen maximaal 2 uur per dag en 12 uur per week werken. In de vakanties of tijdens niet-schooldagen maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week.
  • Niet leerplichtigen mogen 8 uur per dag werken en maximaal 40 uur per week.
  • Tijdens schooldagen mag iemand van vijftien tussen 7:00 en 19:00 werken, tijdens vakanties geldt 21:00 als maximumtijd.
  • Een 15-jarige mag alleen licht werk doen in ruimtes waar geen alcohol wordt geschonken.
Bij het inzetten van vijftienjarigen moet je als werkgever rekening houden met allerlei regels. In deze blog is hopelijk duidelijk geworden welke regels er op dit moment gelden. Regels kunnen veranderen, en daarom is het raadzaam om bij de inzet van minderjarigen actuele (overheids)bronnen te raadplegen.
Heb je jong personeel in dienst, en wil je eenvoudig en snel kunnen aansturen, communiceren en trainen? Met eitje heb je de totaaloplossing voor planning, urenregistratie, communicatie en het inwerken. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul het formulier in op onze website, en ervaar zelf het gemak van eitje!

Eitje

Alles voor je team in één oplossing

De beste en makkelijkste manier om teamleden aan te sturen. Roosters, communicatie, urenregistratie en meer.

Bekijk alle features