user avatar

Clara van Eitje

04 October, 2023

De horeca kenmerkt zich door een flexible workforce. Teams veranderen constant en de beschikbaarheid van werknemers fluctueert. De laatste jaren komt daar nog een extra probleem bij kijken: personeelstekort. Dit tekort legt druk op eigenaren en managers. Het vinden van geschikt personeel wordt altijd maar lastiger. Het resultaat zijn vaak onvolledige roosters, overwerkte medewerkers en ontevreden gasten.
De oplossing hiervoor is efficiënte en strategische personeelsplanning en daarin kan Eitje een belangrijke rol spelen. Door middel van software helpt het horecabedrijven met het invullen van hun roosters. Het systeem houdt namelijk rekening met de beschikbaarheid van werknemers en zorgt ervoor dat je door handige features, zoals shifts ruilen en open shifts, altijd de juiste fit vindt voor een shift. Benieuwd naar hoe dit precies werkt? Boek een demo met ons en we leggen het je graag uit.

Personeelstekort in de horeca: Een blik op de oorzaken en gevolgen

Het personeelstekort in de horeca is een groeiend probleem dat veel bedrijven raakt. Een blik op de huidige situatie toont aan dat vele horecagelegenheden worstelen om voldoende personeel te vinden. Deze uitdaging heeft diepe wortels. Factoren zoals lage lonen, ongunstige arbeidsvoorwaarden en een gebrek aan werkzekerheid dragen bij aan dit tekort.
Het impact van dit personeelstekort is veelzijdig. Aan de ene kant beïnvloedt het de bedrijfsvoering. Zonder voldoende personeel worden roosters onvolledig, wat leidt tot overwerkte medewerkers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de tevredenheid van medewerkers, maar ook voor de servicekwaliteit. Overbelaste teams kunnen de servicekwaliteit die klanten verwachten niet garanderen. Dit resulteert in een afname van klanttevredenheid.
Daarnaast heeft een constant tekort aan personeel ook gevolgen voor de tevredenheid van het huidige personeel. Continu gaten in roosters zorgen voor ontevredenheid en vermoeidheid. Medewerkers voelen zich ondergewaardeerd en overbelast. Dit kan leiden tot een hoger verloop, wat het personeelstekort verder verergert.
In deze tijden van personeelsschaarste wordt het belang van strategische personeelsplanning duidelijk. Het is niet langer voldoende om reactief te zijn en ad hoc oplossingen te zoeken. Bedrijven moeten vooruitdenken, investeren in betere arbeidsvoorwaarden en innovatieve oplossingen vinden om personeel aan te trekken en te behouden.
Zoals duidelijk is geworden, is het personeelstekort in de horeca een complex probleem dat een strategische aanpak vereist. Zonder een doordachte personeelsplanning riskeren bedrijven niet alleen hun reputatie, maar ook hun toekomstige groei en succes. Het is tijd voor de sector om deze uitdaging serieus te nemen en proactieve oplossingen te zoeken.

De kracht van flexibiliteit in de horeca

Flexibiliteit is de laatste jaren uitgegroeid tot een kernbegrip in de horecasector. Het belang van een flexibele workforce in de horeca kan nauwelijks worden overschat. Dit komt vooral door de dynamische aard van de sector en de constante personeelstekorten waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Door gebruik te maken van flexibel beschikbaar personeel, zoals studenten of recente ouders, kunnen horecabedrijven deze gaten effectief opvullen.
Het voordeel van een dergelijke aanpak is tweeledig. Enerzijds biedt het bedrijven de kans om gaten in roosters op te vullen met gemotiveerde werknemers die bereid zijn flexibele diensten te draaien. Dit kan de continuïteit van de service waarborgen, zelfs in piekperiodes. Anderzijds draagt het bij aan een diverser en inclusiever team. In Nederland werkt een significant deel van de vrouwen parttime, waardoor het aannemen van parttimers kan resulteren in een meer diverse personeelssamenstelling.
Echter, met flexibiliteit komt ook complexiteit. Terwijl flexibele werknemers kunnen helpen om roostergaten te vullen, vergroten ze ook de noodzaak van een nauwkeurige en strategische personeelsplanning. Omdat deze medewerkers zelden vaste dagen hebben waarop ze werken, wordt het nog crucialer om een efficiënt planningssysteem te hebben.
Hoewel personeelstekorten in de horeca een blijvende uitdaging vormen, biedt flexibiliteit een waardevolle oplossing. Door strategische personeelsplanning toe te passen en gebruik te maken van de voordelen van een flexibele workforce, kunnen horecabedrijven deze uitdaging het hoofd bieden en tegelijkertijd profiteren van een diverser en dynamischer team.

Eitje's oplossing: Tackelen van personeelstekorten met slimme planning

In de horecasector kan het personeelstekort een aanzienlijke uitdaging vormen. De vraag is: hoe kun je dit effectief aanpakken? Het antwoord kan liggen in strategische personeelsplanning, en dat is precies waar Eitje in beeld komt.
Binnen Eitje is het voor teamleden eenvoudig om onderling shifts te ruilen. Dit ruilproces kan op drie onderscheidende manieren plaatsvinden. Ten eerste is er de directe shift ruil, waarbij twee teamleden simpelweg van dienst wisselen. De tweede methode, shift overnemen, houdt in dat een teamlid de dienst van een collega volledig overneemt. De derde en laatste methode, open shift, stelt managers in staat om een shift open te zetten voor alle teamleden om op te pakken.
Voor managers biedt Eitje nog een extra laag van flexibiliteit. In de Planninginstellingen kunnen ze bepalen of ruilverzoeken van teamleden automatisch worden goedgekeurd. Dit maakt het proces soepeler en minder tijdrovend.
De voordelen van deze aanpak zijn veelzijdig. Medewerkers krijgen een groter gevoel van ownership en onafhankelijkheid. Ze voelen dat ze inspraak hebben, wat kan bijdragen aan een hogere tevredenheid en betrokkenheid. Bovendien kan het systeem van zelfroosteren de frequentie van last-minute afzeggingen verminderen. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een vervanger wordt gemakkelijker op de schouders van de teamleden geplaatst.
Tot slot levert het voor de werkgever ook een tijdsbesparing op. Als medewerkers zelf in staat zijn om shifts te ruilen of op te pakken, bespaart dit managers uren aan planning en coördinatie. Eitje biedt dus niet alleen een oplossing voor het personeelstekort, maar verhoogt ook de efficiëntie en werknemerstevredenheid binnen de horecasector.

Eitje's open shift: Vrijheid en flexibiliteit in personeelsplanning

Het personeelstekort in de horeca is een constante uitdaging. Strategische personeelsplanning kan hierbij helpen, en een bijzondere feature binnen het platform van Eitje is het concept van de "open shift". Maar wat houdt dit precies in en hoe kan het horecaondernemers helpen?
Een open shift binnen Eitje is, simpel gezegd, een dienst waarvoor nog geen teamlid is toegewezen. In plaats van elke shift vooraf in te vullen, biedt Eitje de mogelijkheid om shifts open te laten. Deze open shifts worden dan gepubliceerd en kunnen door teamleden worden bekeken.
Het innovatieve uitvraagsysteem in Eitje maakt het mogelijk om bij het publiceren van een open shift direct een uitvraag te doen bij teamleden. Hierbij krijgen ze, indien gewenst, direct een notificatie zodat ze op de hoogte zijn van de beschikbare dienst. Op deze manier kunnen geïnteresseerde en gemotiveerde teamleden zichzelf aanmelden voor de dienst.
Het open shift systeem heeft meerdere voordelen. Allereerst is het een uitstekende manier om betrokken personeel de kans te bieden meer uren te maken. Zo kan je direct herkennen welke werknemers proactief zijn en extra willen werken. Daarnaast biedt het systeem een oplossing voor onverwachte drukte. Stel, het weer slaat om en het terras moet plotseling open; een open shift kan direct worden uitgezet. Door de snelle notificatie naar alle teamleden toe, kan er zelfs op zeer korte termijn, oftewel oproepbasis, extra personeel worden ingezet.
Samenvattend, het concept van open shifts in Eitje is een flexibele oplossing voor het personeelstekort in de horeca, en draagt bij aan een meer proactieve en responsieve personeelsplanning.

Personeelsbetrokkenheid: De kracht van inspraak in werkroosters

Personeelsbetrokkenheid is al jaren een hot topic binnen organisatiepsychologie en human resource management. Betrokken medewerkers zijn vaak productiever, tonen meer loyaliteit en zijn algemeen meer tevreden over hun werk. Een sleutelfactor die bijdraagt aan deze betrokkenheid is het gevoel van autonomie en inspraak in het eigen werk. In het geval van de horecasector is inspraak in het werkrooster een concreet en krachtig middel om deze autonomie te bevorderen.
1. De Psychologie van Autonomie
Centraal in de zelfdeterminatietheorie, een bekende theorie in de motivatiepsychologie, staat het idee dat mensen een aangeboren behoefte hebben aan autonomie. Autonomie is niet zozeer het totale gebrek aan structuur of richtlijnen, maar eerder het gevoel dat men controle heeft over eigen keuzes en beslissingen. Wanneer werknemers inspraak krijgen in hun roosters, ervaren ze meer controle over hun werkleven, wat hun intrinsieke motivatie kan versterken.
2. Voordelen van Roosterinspraak
  • Tevredenheid: Medewerkers die hun beschikbaarheid kunnen aangeven en invloed hebben op hun werktijden, voelen zich vaak meer gewaardeerd en erkend. Dit kan leiden tot een hogere algemene tevredenheid over het werk en de werkgever.
  • Werk-privébalans: Door inspraak te hebben in hun roosters, kunnen werknemers hun werktijden beter afstemmen op hun persoonlijke leven. Dit is vooral cruciaal in sectoren zoals de horeca, waar de werktijden vaak onconventioneel kunnen zijn.
  • Vermindering van personeelsverloop: Werknemers die zich betrokken en gewaardeerd voelen, zijn minder geneigd om op zoek te gaan naar andere banen. Ze zijn vaak loyaler aan hun huidige werkgever, wat kan leiden tot een lager personeelsverloop en hierdoor kostenbesparingen voor het bedrijf.
  • Verhoogde productiviteit: Wanneer werknemers gemotiveerd en betrokken zijn, tonen ze vaak een hogere inzet en productiviteit. Ze nemen hun verantwoordelijkheden serieuzer en zijn vaak meer bereid om dat extra stapje te zetten.
Het geven van inspraak aan werknemers in hun roosters is niet slechts een administratieve beslissing; het heeft diepgaande psychologische implicaties die de kern raken van wat mensen motiveert en betrokken houdt. Door technologische oplossingen zoals Eitje te gebruiken, kunnen horecaondernemers deze principes in praktijk brengen, wat leidt tot een win-win situatie: tevreden en productieve werknemers, en een effectiever en efficiënter bedrijfsvoering.

Eitje: Een gebruiksvriendelijke oplossing voor flexibele werkroosters

Het personeelstekort in de horeca vergt innovatieve oplossingen, met name wanneer het aankomt op strategische personeelsplanning. Flexibel personeel, zoals studenten met wisselende roosters, kan een uitdaging vormen bij het opstellen van werkroosters. Gelukkig biedt technologie hierbij een uitkomst.
De dynamiek van flexibele werknemers brengt met zich mee dat hun beschikbaarheid wekelijks kan variëren. Vooral bij studenten zien we dit vaak: de ene week hebben ze wel tijd op woensdag, de volgende week niet. Voor horecaondernemers kan dit een hoofdpijndossier worden. Eitje's oplossing? Laat teamleden zelf hun beschikbaarheid doorgeven. Hierdoor wordt de manager ontlast en hebben werknemers zelf inspraak in hun rooster. Binnen Eitje kan zelfs ingesteld worden hoe lang van tevoren werknemers hun beschikbaarheid moeten doorgeven, waardoor je als manager altijd up-to-date blijft.
Maar wat echt het verschil maakt, is dat dit allemaal digitaal kan, direct via een gebruiksvriendelijke app. De jongere generatie, die vaak vertegenwoordigd is in de horeca, is opgegroeid met technologie. Ze zijn gewend aan het gebruik van apps en stellen hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en het design hiervan. Eitje speelt hierop in met een app die niet alleen functioneel, maar ook aantrekkelijk is. De toon van de app is modern en sluit naadloos aan bij het taalgebruik van de jongere generatie.
In een tijdperk waarin technologie steeds meer een bondgenoot wordt in het bedrijfsleven, laat Eitje zien hoe innovatie het verschil kan maken bij het aanpakken van personeelstekorten in de horeca. Met de juiste tools wordt strategische personeelsplanning niet alleen efficiënter, maar ook aangenamer voor zowel managers als werknemers.

Eitje

Alles voor je team in één oplossing

De beste en makkelijkste manier om teamleden aan te sturen. Roosters, communicatie, urenregistratie en meer.

Bekijk alle features