user avatar

Jurriaan Schrofer

18 April, 2022

Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?

In Nederland zijn er elf officiële feestdagen. Wij zetten deze feestdagen op een rij voor 2022:
 • Nieuwjaarsdag - zaterdag 1 januari 2022
 • Goede Vrijdag - vrijdag 15 april 2022
 • Eerste Paasdag - zondag 17 april 2022
 • Tweede Paasdag - maandag 18 april 2022
 • Koningsdag - woensdag 27 april 2022
 • Bevrijdingsdag - donderdag 5 mei 2022
 • Hemelvaartsdag - donderdag 26 mei 2022
 • Eerste Pinksterdag - zondag 5 juni 2022
 • Tweede Pinksterdag - maandag 6 juni 2022
 • Eerste Kerstdag - zondag 25 december 2022
 • Tweede Kerstdag - maandag 26 december 2022

Welke feestdagen worden er nog meer in Nederland gevierd?

Bovengenoemde feestdagen zijn de officiële feestdagen in Nederland. Uiteraard worden er nog veel meer feestdagen gevierd in ons land. We zijn een land van veel verschillende culturen en tradities en de rijkdom aan feestdagen is hier een weerspiegeling van.
 • Driekoningen - donderdag 6 januari 2022
 • Chinees Nieuwjaar - dinsdag 1 februari 2022
 • Valentijnsdag - maandag 14 februari 2022
 • Carnaval - zondag 27 februari tot en met dinsdag 1 maart 2022
 • Holi - vrijdag 18 maart 2022
 • Dag van de Arbeid - zondag 1 mei 2022
 • Suikerfeest - maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022
 • Dodenherdenking - woensdag 4 mei 2022
 • Moederdag - zondag 8 mei 2022
 • Vaderdag - zondag 19 juni 2022
 • Ketikoti - vrijdag 1 juli 2022
 • Offerfeest - zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli 2022
 • Rosh Hashanah - maandag 26 september en dinsdag 27 september 2022
 • Jom Kipoer - woensdag 5 oktober 2022
 • Divali - maandag 24 oktober 2022
 • Halloween - maandag 31 oktober 2022
 • Sinterklaas - maandag 5 december 2022
 • Chanoeka - maandag 19 december tot en met maandag 26 december 2022
 • Oudjaarsdag - zaterdag 31 december 2022

Zijn werknemers vrij op officiële feestdagen?

Werknemers hebben uiteraard recht op vrije dagen. Deze vrije dagen bouwen ze zelf op en mogen ze in principe gebruiken wanneer het hen uitkomt. Een werknemer ontvangt minstens vier weken aan vakantiedagen per jaar. Bij een fulltime werkweek betekent dit dat de werknemer recht heeft op minstens 20 vakantiedagen.
Feestdagen zijn geen verplichte vrije dagen voor werknemers, ze zijn dus niet altijd vrij op de officiële Nederlandse feestdagen. In het arbeidscontract of in de cao staat vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan dus erg verschillen van bedrijf tot bedrijf. Als binnen jouw bedrijf een feestdag een officiële vrije dag is, hoeft de werknemer hier geen vakantie-uren voor op te nemen.

Vrij op Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag en Kerst

Nieuwjaarsdag op 1 januari 2022

Op Nieuwjaarsdag vieren we de start van het nieuwe jaar. De meeste mensen krijgen op deze dag een vrije dag van hun werkgever omdat veel bedrijven en organisaties gesloten zijn. In sommige sectoren gelden hier andere regels voor.

Goede Vrijdag op 15 april 2022

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag wordt door christenen de kruisiging en dood van Jezus Christus herdacht. Op Goede Vrijdag geldt doorgaans geen verplichte vrije dag.

Pasen op 17 en 18 april 2022

Op Eerste en Tweede Paasdag wordt door christenen de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Deze dagen vallen altijd op zondag en maandag en de meeste werknemers krijgen op beide dagen vrij. In enkele sectoren wordt hiervan afgeweken, zoals in de horeca en in de gezondheidszorg.

Koningsdag 27 april 2022

Op Koningsdag vieren we de verjaardag van de Nederlandse koning. Als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag een dag eerder gevierd. De meeste mensen krijgen op deze dag vrij.

Bevrijdingsdag op 5 mei 2022

Op Bevrijdingsdag vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en wordt de vrijheid gevierd. Voor de meeste werknemers is deze dag slechts eens in de vijf jaar een vrije dag, ook al is het een officiële feestdag. In zowel de horecasector als de gezondheidszorg gelden hiervoor vaak andere regelingen.

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Op Hemelvaartsdag vieren christenen de dag dat Jezus Christus is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. Veel werknemers hebben op deze dag een vrije dag, maar hier kan van worden afgeweken door sommige bedrijven.

Pinksteren op 5 en 6 juni 2022

Tijdens Pinksteren vieren christenen de komst van de Heilige Geest. Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag en Tweede Pinksterdag op een maandag. Veel mensen krijgen beide dagen vrij, met uitzondering van werknemers in sectoren als de gezondheidszorg en de horeca.

Kerstmis op 25 en 26 december 2022

Op Kerstmis wordt oorspronkelijk de geboorte van Jezus Christus gevierd. De meeste mensen krijgen op Eerste en Tweede Kerstdag vrij, er zijn echter sectoren waar andere regelingen gelden: omdat veel mensen hun kerst willen vieren door uit eten te gaan in de horeca, gelden de vrije dagen daar niet.

Vrij op niet-christelijke feestdagen

Als een werknemer niet-christelijk is, kan het uiteraard voorkomen dat hij of zij liever vrij heeft op een niet-christelijke feestdag. In plaats van Goede Vrijdag of Kerst viert hij of zij liever het Suikerfeest of Ketikoti. Wettelijk gezien moet een werkgever rekening houden met de geloofsovertuigingen van zijn of haar personeel, maar hoe dit precies vorm wordt gegeven, staat vastgelegd in de cao. Bij sommige werknemers is het daarom wel mogelijk om een christelijke feestdag over te slaan of te ruilen voor een andere religieuze feestdag. Het is echter geen standaardregel.

Wordt er doorbetaald op feestdagen?

Als een specifieke feestdag een officiële vrije dag is binnen jouw bedrijf, wil je uiteraard weten of deze uren doorbetaald dienen te worden. Dit is afhankelijk van de vastgelegde afspraken, zowel in het contract als in de geldende cao. Binnen de meeste branches wordt het loon gewoon doorbetaald tijdens de officiële feestdagen. Dit is dan wel onder de voorwaarde dat de werknemer had gewerkt op de betreffende dag.

Wordt er meer betaald op feestdagen?

Het is dus niet vanzelfsprekend dat werknemers vrij krijgen op officiële feestdagen, zoals Goede Vrijdag en Kerst. Als de werknemer ingepland staat om te werken op één van deze feestdagen, kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een toeslag voor het werken op een feestdag. Deze toeslag is niet altijd wettelijk verplicht, er zijn afspraken over gemaakt binnen de cao. Je kan de afspraken die hierover zijn gemaakt terugvinden in de cao of in het arbeidscontract.

Vrij op niet-officiële feestdagen

Als een werknemer graag vrij wil nemen op één van de feestdagen die niet erkend zijn als officiële Nederlandse feestdag, moet hiervoor op tijd verlof worden aangevraagd. Hier kun je als werkgever bezwaar tegen maken, bijvoorbeeld wanneer het niet past binnen de planning of wanneer het verlof om andere redenen niet mogelijk is. Wanneer de werknemer de vrije dag opneemt voor deze feestdag, zal dit worden afgetrokken van de beschikbare vakantiedagen.

Officiële feestdagen in 2023

Wil je alvast weten wanneer de officiële feestdagen in Nederland vallen in 2023? Dan vind je deze data in onderstaand overzicht.
 • Nieuwjaarsdag - zondag 1 januari 2023
 • Goede Vrijdag - vrijdag 7 april 2023
 • Eerste Paasdag - zondag 9 april 2023
 • Tweede Paasdag - maandag 10 april 2023
 • Koningsdag - donderdag 27 april 2023
 • Bevrijdingsdag - vrijdag 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag - donderdag 18 mei 2023
 • Eerste Pinksterdag - zondag 28 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag - maandag 29 mei 2023
 • Eerste Kerstdag - maandag 25 december 2023
 • Tweede Kerstdag - dinsdag 26 december 2023

Eitje

Alles voor je team in één oplossing

De beste en makkelijkste manier om teamleden aan te sturen. Roosters, communicatie, urenregistratie en meer.

Bekijk alle features